Toezicht via observatie bij mensen met EMB

Hoe ervaart de cliënt de zorg? Mensen met ernstig meervoudige beperking (EMB) kunnen vaak niet zelf vertellen wat ze vinden van de zorg. De inspectie toetst aan de hand van een speciaal ontwikkelde observatiemethode hoe de cliënt de zorg ervaart.

Observatiemethode

Het EMB-instrument is onderdeel van het Short Observational Framework for Inspection (SOFI). Deze observatiemethode is ontwikkeld door de Bradford universiteit en Care Quality Commission (CQC).

Met deze methode observeren de inspecteurs hoe de cliënten en hun zorgverleners op elkaar reageren. De inspecteurs bespreken een aantal observaties en situaties met de zorgmedewerkers, behandelaren en cliëntvertegenwoordigers. Ook het zorgdossier komt aan bod.

Inspecteurs krijgen zo een beter beeld van de ervaringen van de cliënt en daarmee de kwaliteit van zorg.