Aanwijzing voor Stepwork Transgenderzorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Stepwork Transgenderzorg een aanwijzing gegeven. De zorg laat grote tekortkomingen zien die leidden tot risico’s voor de patiëntveiligheid. Stepwork is tussen het moment van toezicht en de publicatie van het rapport failliet gegaan. Daarom ligt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en continuïteit van de zorg nu bij de curator. Stepwork moet binnen drie maanden maatregelen nemen om dit te verbeteren. Tot die tijd mag de zorgaanbieder geen nieuwe cliënten meer aannemen.

Dit is er aan de hand

Op 1 juli bezocht de inspectie Stepwork, na eerdere bezoeken in 2019 en 2020. De inspectie ziet te weinig verbeteringen sinds het eerste inspectiebezoek. De tekortkomingen worden vooral gezien op de terreinen persoonsgerichte zorg, deskundigheid van de zorgverlener en het sturen op kwaliteit en veiligheid. Het gebrek aan verbeterkracht leidt tot onvoldoende vertrouwen dat Stepwork op eigen kracht verbeteringen weet door te voeren. Een aanwijzing is daarom nodig.

Het is noodzakelijk dat Stepwork maatregelen neemt om goede zorg te kunnen bieden. Zo moet de zorgaanbieder voor alle patiënten een behandelplan opstellen waarvan de doelen onder meer passen bij hun hulpvraag. Ook moet een interne werkwijze zorgen voor het kunnen melden van calamiteiten.

Hoe nu verder

Door de ernst van de situatie heeft de inspectie ondanks het faillissement een aanwijzing gegeven. Binnen drie maanden moeten de huidige cliënten zorg krijgen zoals in de Zorgverzekeringswet omschreven staat. Stepwork mag geen nieuwe cliënten aannemen tot de inspectie oordeelt dat aan de gestelde eisen voor goede zorg is voldaan. Bij een doorstart zijn uiteraard nog altijd verbeteringen nodig. We blijven in de periode na een overname door faillissement de zorgaanbieder intensief volgen om te beoordelen of de kwaliteit en veiligheid van de zorg niet in het geding komt. De aanwijzing is niet van kracht voor partijen die de zorg aan cliënten van Stepwork overnemen. Als Stepwork niet aan de aanwijzing voldoet, zal de inspectie afhankelijk van de situatie waar Stepwork zich dan in bevindt passende vervolgmaatregelen nemen.

Documenten

Kaart

Stepwork Transgenderzorg, Assen