Centric Health Zuid-Holland B.V. krijgt aanwijzing: spoedzorg overdag niet op orde

Huisartsenketen Centric Health Zuid-Holland B.V. heeft de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de spoed-huisartsenzorg overdag niet in alle praktijken op orde. De zorgaanbieder heeft daarom een aanwijzing gekregen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Centric Health Zuid-Holland B.V. moet de spoedzorg ook overdag op korte termijn op orde hebben volgens de eisen die gelden in de wet- en regelgeving. Zo niet, dan volgt er een last onder dwangsom.

Meter waarbij de wijzer op het rode vlak staat, wat een zware maatregel betekent
Beeld: ©IGJ

Centric Health Zuid-Holland B.V. valt onder de innovatieve zorgaanbieders die de afgelopen jaren in Nederland bestaande huisartsenpraktijken hebben overgenomen, vaak gesteund door investeerders. Innovaties in de zorg zijn belangrijk om de toekomstbestendigheid van de (huisartsen)zorg te borgen. Uitgangspunt daarbij is dat deze zorg door alle zorgaanbieders van goede kwaliteit is en toegankelijk moet zijn en blijven. 

15 minuten 

Onder Centric Health Zuid-Holland B.V. vallen acht vestigingen. Uit het inspectie-onderzoek bij één van de praktijken is gebleken dat het op meerdere momenten tijdens de praktijkuren, niet mogelijk was om telefonisch contact op te nemen met de praktijk. Dit gold ook voor spoedgevallen, waarbij de huisarts voor een snelle beoordeling binnen 15 minuten bij een patiënt moet zijn of de patiënt op korte termijn moet kunnen ontvangen voor een consult. Daarnaast heeft deze praktijk geen adequate overname geregeld voor spoedgevallen tijdens praktijkuren door een andere zorgverlener, bijvoorbeeld door aansluiting bij een huisartsengroep (Hagro). Voor de spoedzorg tijdens de avond- en weekenddiensten is dit wel geregeld.

Verder heeft de inspectie in het onderzoek geconstateerd dat patiënten niet altijd juist werden geïnformeerd waar zij terecht kunnen met hun spoedklachten op de dagen dat de praktijk gesloten was. 

Ernstige tekortkomingen

Volgens de inspectie gaat het om ernstige tekortkomingen, die leiden tot een groot risico voor de patiëntveiligheid. Ook de zorgaanbieder zelf geeft aan problemen te hebben met de continuïteit van de (spoed)huisartsenzorg in andere praktijken.

Hoe nu verder?

De IGJ heeft bepaald dat Centric Health Zuid-Holland B.V. moet zorgen dat de continuïteit van de spoedeisende huisartsenzorg (bereikbaarheid en beschikbaarheid) tijdens de praktijkuren overdag tijdig en structureel geregeld is. 

Daarom moet Centric Health Zuid-Holland B.V. het komende half jaar, elke maand een voortgangsrapportage inleveren waaruit blijkt hoe de spoedzorg overdag wordt ingevuld voor alle locaties die vallen onder Centric Health Zuid-Holland B.V.
Als Centric Health Zuid-Holland B.V. niet aan de eisen voor de spoedzorg voldoet of hierin geen inzicht geeft, dan kan een last onder dwangsom worden opgelegd, om naleving van de aanwijzing af te dwingen.

Documenten

Centric Health Zuid-Holland B.V.