Toezicht op bloed

Stichting Sanquin Bloedvoorziening regelt in Nederland het inzamelen, testen, bewerken, opslaan en verspreiden van menselijk bloed en bloedproducten.

Stichting Sanquin Bloedvoorziening regelt in Nederland het inzamelen, testen, bewerken, opslaan en verspreiden van menselijk bloed en bloedproducten.
De inspectie houdt toezicht op de bloedbank en de bloedafnamelocaties die onder Sanquin vallen. Deze onderzoekt en controleert de inspectie regelmatig. De organisatie moet een goed werkend systeem hebben om te zorgen dat de kwaliteit en veiligheid van de bloedproducten goed is. Dit vindt de inspectie erg belangrijk. Dit staat ook uitgelegd in de Wet inzake bloedvoorziening.

Bloed en plasma worden niet alleen direct gebruikt, het zijn ook grondstoffen voor geneesmiddelen. De inspectie beoordeelt daarom ook of Sanquin voldoet aan Good Manufacturing Practices (GMP). Deze Europese richtlijn zorgt ervoor dat de kwaliteit van de geneesmiddelen goed blijft.