Toezicht op bloed

Stichting Sanquin Bloedvoorziening regelt in Nederland het inzamelen, testen, bewerken, opslaan en distribueren van menselijk bloed en bloedproducten.

De inspectie houdt toezicht op de bloedbank en de bloedafnamelocaties die onder Sanquin vallen. Deze worden regelmatig geïnspecteerd. De inspectie let er vooral op dat de organisatie een goed werkend systeem heeft om de kwaliteit en veiligheid van de bloedproducten te borgen. Dit staat ook beschreven in de Wet inzake bloedvoorziening.

Bloed en plasma worden niet alleen direct gebruikt, het zijn ook grondstoffen voor geneesmiddelen. De inspectie beoordeelt daarom ook of Sanquin voldoet aan Good Manufacturing Practices (GMP). Deze Europese richtlijn zorgt ervoor dat de kwaliteit van de geneesmiddelen goed blijft.