ChipSoft, RMT 480, HiX

Bij gebruik van deze versies is een probleem geconstateerd in combinatie met het gebruik van aantekeningen in ‘Mijn Dienst’. Door dit probleem kan mogelijk een patiëntverwisseling optreden. De verwisseling kan optreden wanneer de aantekeningen meer dan 15 regels bevatten, meerdere aantekeningen zijn opengeklapt en gescrold wordt door het scherm zonder te verversen. Hierdoor kan de gebruiker de verkeerde informatie bij de verkeerde patient zien en hierop handelen bij de patient.

Fabrikant: ChipSoft
Product: HiX
Datum FSN: 13 december 2023

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.