Philips Medizin Systeme Boblingen GmbH, Avalon Ultrasound Transducer

Philips heeft een potentieel veiligheidsprobleem ontdekt met de bedrade Avalon-ultrasoundtransducer
(867246) waarbij onnauwkeurige foetale hartfrequentiemetingen (FHF) werden geproduceerd bij de
bewaking van meerlingen (tweelingen of drielingen).

Fabrikant: Philips Medizin Systeme Boblingen GmbH
Europees vertegenwoordiger: Philips Medizin Systeme Boblingen GmbH
Product: Avalon  Ultrasound Transducer
Datum FSN: 04-06-2024

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.