Agilent Technologies Singapore .International. Pte Ltd., Dako CoverStainer, Dako CoverStainer CPO

It has come to our attention that the assembly supporting the weight of the lower front door in some cases may cause the plexiglass to break at the upper left or upper right corners.

Fabrikant: Agilent Technologies Singapore (International) Pte Ltd.
Europees vertegenwoordiger: Agilent Technologies
Product: Dako CoverStainer Dako CoverStainer CPO
Datum FSN: 22-03-2024

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.