Alcon Laboratories, Inc., ClearCut Dual Bevel 1.2mm Sideport, Safety Dual Bevel 1.2mm Sideport, Safety Dual Bevel 1.0mm Sideport en 20G MVR. V-Lance Ophthalmic knives

 Het gebruik van extra penetratiekracht tijdens een oogheelkundige ingreep in het voorste segment kan intraoperatieve complicaties veroorzaken zoals corneale abrasie, loslating van het Descemet-membraan of wondlekkage.

Fabrikant: Alcon Laboratories, Inc.
Europees vertegenwoordiger: Alcon Laboratories Belgium
Product: ClearCut Dual Bevel 1.2mm Sideport, Safety Dual Bevel 1.2mm Sideport, Safety Dual Bevel 1.0mm Sideport en 20G MVR. V-Lance Ophthalmic knives
Datum FSN: 07-05-2024

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.