Medtronic MiniMed, FA1249, MiniMed 600 and 700 series insulin pump Battery Cap

We’ve previously reached out to you about a potential issue with the battery cap on the MiniMed™ 600 series and MiniMed™ 700 series insulin pumps and provided actions they should take. 
 

Fabrikant: Medtronic MiniMed
Europees vertegenwoordiger: Medtronic BV
Product: MiniMed 600 and 700 series insulin pump Battery Cap
Datum FSN: 10-04-2024

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.