HeartSine Technologies, Ltd. .Stryker Medical, HeartSine samaritan PAD 350P.360P.450P.500P

We have determined that a manufacturing related issue may impair device audio prompts.

Fabrikant: HeartSine Technologies, Ltd. .Stryker Medical
Product: HeartSine samaritan PAD 350P.360P.450P.500P
Datum FSN: 16-04-2024

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.