SCHILLER AG, SAGQI-874, Tempus LS

SCHILLER AG has identified missing information in the instructions for use for the Tempus LS. The information was missing that simultaneous ECG measurements with multiple devices on the same patient may lead to distortions of the ECG signal. This behaviour can potentially affect all devices and can occur in any situation in which two devices with ECG amplifiers are used simultaneously on the same patient.

Fabrikant: SCHILLER AG
Europees vertegenwoordiger: SCHILLER Medizintechnik GmbH
Product: Tempus LS
Datum FSN: 10 april 2024

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.