Medtronic B.V., FA944, HVAD Pump Implant Kit

Als vervolg op eerdere mededelingen† stuurt Medtronic u deze brief om (1) bijgewerkte aanbevelingen voor patiëntbeheer rond het beheer van voedingsbronnen door te geven en (2) u te informeren over nieuwe informatie in Autologs- en HVADlogs-rapporten.

Fabrikant: Medtronic B.V.
Europees vertegenwoordiger: Medtronic B.V.
Product: HVAD Pump Implant Kit
Datum FSN: 05-04-2024

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.