Pharmapartners BV, eHIC Medicatiebewaking .medication monitoring

Als bij het invoeren van gegevens in Pharmacom zich een verstoring voordoet, bijvoorbeeld omdat het programma onverwacht vastloopt of via taakbeheer bij de gebruiker wordt uitgezet of omdat de communicatie tussen verschillende computers kort wordt onderbroken (hapering in het internet of stroomvoorziening), kan het voorkomen dat de invoer van gegevens niet goed wordt verwerkt. Een computer script om dit soort verstoringen te bewaken blijkt sinds 20 november 2023 niet te hebben gefunctioneerd.

Fabrikant: Pharmapartners BV 
Product: eHIC Medicatiebewaking .medication monitoring
Datum FSN: 08-04-2024

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.