GMM General Medical Merate SPA, 001-24-RECL-12-23, Discovery RF 180/GEHC/GMM; CLISIS SYSTEMS/MECALL/GMM; EIDOS RF439/MECALL/GMM

Een aandrijfschroef voor de hef- en kantelbewegingen van de patiëntentafel kan na verloop van tijd minder betrouwbaar worden. Dit kan te wijten zijn aan een aantal oorzaken, waaronder, maar niet beperkt tot, mogelijke botsing van de tafel tijdens het kantelen met vreemde voorwerpen, onjuist gebruik van het apparaat, mogelijke mechanische uitlijning en/of ongewoon zwaar gebruik van het apparaat.

Fabrikant: GMM General Medical Merate SPA
Product: Discovery RF 180/GEHC/GMM; CLISIS SYSTEMS/MECALL/GMM; EIDOS RF439/MECALL/GMM
Datum FSN: 8 april 2024

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.