Maquet Critical Care AB, MCC-23-002-IU, Flow-i C20, Flow-i C30, Flow-i C40, Flow-c, Flow-e

Internal tests at Getinge have revealed a cybersecurity related vulnerability which potentially could lead to Denial of Service (DoS) attack, tampering or remote code execution via remote login to the Flow Family Anesthesia systems which could lead to hazardous situations.

Fabrikant: Maquet Critical Care AB
Product: Flow-i C20, Flow-i C30, Flow-i C40, Flow-c, Flow-e
Datum FSN: 29 november 2023

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.