Siemens Healthcare Diagnostics Inc., RAPIDPoint 500 Systems Measurement Cartridge

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. has confirmed an issue with RAPIDPoint 500 Systems Measurement Cartridges (with lactate).

Fabrikant: Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
Europees vertegenwoordiger: Siemens Healthcare Diagnostics Manufacturing Ltd
Product: RAPIDPoint 500 Systems Measurement Cartridge
Datum FSN: 16-11-2023

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.