B.Braun Melsungen AG, FSCA-2023-07-05, 2 piece syringes

In de loop van Post Market Surveillance activiteiten en interne kwaliteitscontroles is geconstateerd dat de steriele verpakking mogelijk beschadigd is bij een gedeelte van bovengenoemde artikel/batch combinaties.

Fabrikant: B.Braun Melsungen AG
Product: 2 piece syringes
Datum FSN: 21-07-2023

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.