Aesculap AG, FSCA 271, Tunneling instrument 600MM

In some cases, the sealing of the sterile secondary packaging was not carried out in accordance with the process for the products concerned. 
 

Fabrikant: Aesculap AG
Product:Tunneling instrument 600MM
Datum FSN: 17-05-2023

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.