Philips Medical Systems Nederland B.V., 2023-PD-CTAMI-005, Spectral CT 7500

Philips heeft vastgesteld dat het indrukken van het pedaal voor het neerlaten van de voetschakelaar kan ertoe leiden dat de voet van de gebruiker vast komt te zitten.

Fabrikant: Philips Medical Systems Nederland B.V.
Product: Spectral CT 7500
Datum FSN: 17-03-2023

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.