Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd, FSN-2023-PD-CTAMI-105, Incisive CT

Philips has identified a hardware issue with a metal mounting box on the rotating scanner on rotor (heat exchanger box) located within the Incisive CT system. This component may become detached and make contact with other components located within the Incisive CT during rotation. Other components could be damaged due to the contact with the detached component.

Fabrikant: Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd
Product: Incisive CT
Datum FSN: 25 april 2023

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.