FUJIFILM Healthcare Americas Corporation, FMSU_CA-00336, FMSU_CA-00355, FMSU_CA-00356, Synapse PACS

In zeer zeldzame gevallen de verkeerde patiëntinformatie in de viewer van PowerJacket wordt weergegeven. 


Fabrikant: FUJIFILM Healthcare Americas Corporation
Product: Synapse PACS
Datum FSN: 28-03-2023

Waarschuwing van de fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.