Philips Medical Systems DMC GmbH, 2021-PD-DXR-007/2022-PD-DXR-015, CombiDiagnost R90 ProxiDiagnost N90

Philips has previously notified you of issues relating to potential component damage due to short circuit (CombiDiagnost R90, ProxiDiagnost N90) and potential table stop due to a broken tabletop cable (ProxiDiagnost N90 only) that could pose a risk for patients and/or users.

Fabrikant: Philips Medical Systems DMC GmbH
Product: CombiDiagnost R90 ProxiDiagnost N90
Datum FSN: 08-03-2023

Waarschuwing van de fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.