Remote Diagnostic Technologies, 2022-CC-EC-017, Tempus Pro Patient Monitor

However, testing revealed that the device does not meet the standards for Fluid and Particulate lngress.

Fabrikant: Remote Diagnostic Technologies Ltd.
Europees vertegenwoordiger: Philips Medical Systems Nederland B.V.
Product: Tempus Pro Patient Monitor
Datum FSN: 15 Februari 2023

Waarschuwing van de fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.