CooperSurgical tbd Sage Vitrification Media Kit

It has come to CooperSurgical’s attention that certain SAGE Vitrification Media Kits within LOT 211112-002333 may contain mislabeled vials. 

Fabrikant: CooperSurgical
Product: Sage Vitrification Media Kit
Datum FSN: 9 Februari 2023

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.