Drägerwerk AG & Co. KGaA, FSN-PR 126026, Flex ventilation hoses

Due to a deviation in the manufacturing process, components of the hose material remained as particles inside the hoses. Our analyses have shown that particles are not reliably detected by visual inspection prior to use. 
 

Fabrikant: Drägerwerk AG & Co. KGaA
Product: Flex ventilation hoses
Datum FSN: 24 januari 2023

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.