William Cook Europe, 2022FA0005, Zenith Low Profile AAA Endovascular Grafts

Het etiket op de productdoos bevat een onjuiste productie- en vervaldatum. De
producten die in deze veiligheidskennisgeving staan beschreven, hebben een primaire en secundaire verpakking. Elke laag van de verpakking is voorzien van een etiket. De primaire verpakking is het Tyvek-zakje en de secundaire verpakking is de productdoos.

Fabrikant: William Cook Europe
Product: Zenith Low Profile AAA Endovascular Grafts
Datum FSN: 15-12-2022

Waarschuwing van de fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.