Maquet Critical Care AB, MCC/22/010/IU, Flow-i C20, Flow-i C30, Flow-i C40, Flow-c, Flow-e

The alarm “High Continuous pressure” is triggered when the pressure in the system is too high (constantly above set PEEP level +15 cmH2O for more than 15 seconds). This alarm is active in automatic mode and cannot be altered by the user. It is de-activated when the pressure in the system decreases below set trigger point. The system will respond to “High Continuous pressure” alarm by activating a function called “disabled valves”. When “disabled valves” function is activated, the safety valve opens and gas delivery is stopped to relieve the pressure in the patient circuit.

Fabrikant: Maquet Critical Care AB
Product: Flow-i C20, Flow-i C30, Flow-i C40, Flow-c, Flow-e
Datum FSN: 16-12-2022

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.