Abbott Hematology, FA09SEP2022, Alinity hq Analyzer and Alinity hs Slide Maker Stainer Module

The Alinity h-series System Control Center (SCC) Application Software Version 4.3 (and below) and the Local User Interface (LUI) Embedded Analyzer Engine (EAE) contain a cybersecurity certificate that expired on 08SEP2022.

Fabrikant: Abbott Hematology
Product: Alinity hq Analyzer and Alinity hs Slide Maker Stainer Module
Datum FSN: 9 September 2022

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.