Mölnlycke Health Care, 2022-05(02), Mölnlycke Procedure Trays

De reden voor deze terugroeping is dat Blink Medical een klacht heeft ontvangen over het niet goed functioneren van retractors voor het sternum, waardoor de retractor niet meer aan het beoogde doel kan voldoen.

Fabrikant: Mölnlycke Health Care AB
Product: Mölnlycke® Procedure Trays
Datum FSN: 16 mei 2022

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.