Datex-Ohmeda, Inc, FMI 32079 - Amendment of FM 32070, Giraffe etc

BELANGRIJKE HERINNERING - Acties om risico op vallen van patiënt te vermijden

Fabrikant: Datex-Ohmeda, Inc
Europees vertegenwoordiger: GE Medical Systems SCS
Product: Giraffe Incubator en Giraffe Incubator Carestation en Giraffe OmniBed en Giraffe Omnibed Carestation toestellen
Datum FSN: 19 november 2021 

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.