Philips FSCA 2021-IGT-BST-018 - Philips Azurion R2.1.x

Philips heeft ontdekt dat er bij het gelijktijdig indrukken of loslaten van de knop APC (accepteren) en de knop Float tabletop (Zwevend tafelblad, pannen) een mogelijkheid bestaat dat het systeem stopt met reageren op bewegingsverzoeken (tafelvergrendeling) en dat röntgenbeeldvorming niet meer beschikbaar is. Dit probleem wordt veroorzaakt door een softwareprobleem.

Fabrikant: Philips Medical Systems Nederland BV
Product: Philips Azurion R2.1.x
Datum FSN: 20-10-2021

Waarschuwing van de fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.