GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH, VGL-19532, corpuls3, corpuls3T

When performing a defibrillation, the device shows the alarm message "Shock aborted" as well as the message in the message line of the monitoring unit (see Fig. 1). Due to this, no therapy can be performed on the patient.

Fabrikant: GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH
Product: corpuls3, corpuls3T
 

Waarschuwing van de fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.