Maquet Critical Care AB, FSN-MCC 20 009 IU, Heart Lung Machine HL 40 occlusion clamp assembly

This letter is to inform you that “hot swapping” the electro-mechanical
venous occlusion clamp (EVOC) should be avoided while the HL 40 System is powered on.

Fabrikant: Maquet Critical Care AB
Product: Heart-Lung Machine HL 40, occlusion clamp assembly

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.