Beckman Coulter, FA-31978, Aquios

When AQUIOS CL systems are connected to a Laboratory Information System (LIS), the system may duplicate sample requests leading to sample mis-identification.

Fabrikant: Beckman Coulter
Product: AQUIOS CL Flow Cytometry System

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.