Toetsingskader voor nieuwe zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg

Dit toetsingskader gebruikte de inspectie tot oktober 2023 voor het toezicht op nieuwe aanbieders van gehandicaptenzorg.


Per oktober 2023 gebruikt de inspectie hiervoor het Toetsingskader Gehandicaptenzorg. Dit is een algemeen toetsingskader voor alle aanbieders van gehandicaptenzorg. Dus voor alle langdurige zorg aan mensen met een beperking, zowel in instellingen als in de ambulante setting en dagbesteding.