Toezicht op de geriatrische revalidatie zorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving en veldnormen. Om transparant te zijn over wat de inspectie toetst, maakt de inspectie toetsingskaders voor onderdelen van de gezondheidszorg. Een toetsingskader bestaat uit een aantal normen en daarbij horende aandachtspunten. Die zijn gebaseerd op wet- en regelgeving, en zogeheten ‘veldnormen’ die beroepsorganisaties van zorgverleners hebben opgesteld. Hier toetst de inspectie op.

Het toetsingskader is opgebouwd uit vier thema’s:

  1. Persoonsgerichte zorg;
  2. Deskundige zorgverlener;
  3. Sturen op kwaliteit;
  4. Continuïteit van zorgverlening.

Dit toetsingskader is een kader voor het toezicht op de geriatrische revalidatie zorg (GRZ). De inspectie wil met haar toezicht de kwaliteit van GRZ bevorderen, een bijdrage leveren aan het vormgeven van het beleid en aan het versterken van de positie van deze afdelingen. De inspectie wil met dit toetsingskader nadrukkelijk aansluiten bij de ontwikkelingen in het veld.

Bij de selectie van de normen is gekeken naar normen die de betrokken beroepsgroepen, brancheorganisatie(s) en cliëntvertegenwoordigers belangrijk vinden. Omdat zowel veldnormen als wet- en regelgeving voortdurend in ontwikkeling zijn, past de inspectie het toetsingskader aan wanneer er relevante wijzigingen zijn.

Thema's