Toetsingskader Infectiepreventie in de mondzorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ziet toe op de naleving van een groot aantal wettelijke en veldnormen. Om transparant te zijn over wat wij toetsen, maken we toetsingskaders voor onderdelen van de gezondheidszorg. Een toetsingskader bestaat uit een aantal normen en daarbij horende toetsingscriteria. Die zijn gebaseerd op wet- en regelgeving, en zogeheten ‘veldnormen’ die beroepsorganisaties van zorgverleners hebben opgesteld. Hier toetst de inspectie op.

De wettelijke en veldnormen in dit toetsingskader zijn het uitgangspunt voor het toetsen van infectiepreventie in de mondzorg.