Toetsingskader voor zorgaanbieders waar mensen wonen die langdurige zorg nodig hebben

Dit toetsingskader gebruikt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bij het toezicht op de verpleeghuiszorg. Verpleeghuiszorg is verpleging en verzorging die aan een cliënt in een woonvoorziening wordt geleverd. Bijvoorbeeld in een verpleeghuis of in andere geclusterde woonvormen. In dit toetsingskader staat waar een inspecteur onder andere naar kijkt tijdens een inspectiebezoek.

In dit toetsingskader staan 3 thema’s waar de inspectie op let bij het toezicht op de verpleeghuiszorg:

  1. Thema Persoonsgerichte Zorg
  2. Thema Deskundige Zorgverlener
  3. Thema Sturen op Kwaliteit en Veiligheid

Over toetsingskaders

Om transparant te zijn over wat de inspectie toetst, maakt de inspectie toetsingskaders voor onderdelen van de zorg. Een toetsingskader bestaat uit een aantal normen en daarbij behorende toetsingscriteria. Deze zijn gebaseerd op wetten en regels, veldnormen en richtlijnen die beroepsorganisaties van zorgverleners hebben opgesteld. Hier toetst de inspectie op.