Goede en veilige acute zorg: altijd en voor iedereen, mits op de juiste plek

In deze position paper staat de visie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op de acute zorg. Hierin staat wat wij vinden dat de burgers van Nederland van de acute zorg moeten kunnen verwachten – en wat de samenleving als geheel van het toezicht van de inspectie mag verwachten. Deze position paper schreven wij op verzoek van de Tweede Kamer voor een rondetafelgesprek over acute zorg op 28 maart 2024.

De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg in de hele keten van acute zorg. We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat iemand in een situatie komt waarbij een acute zorgvraag ontstaat.