Standpunt IGJ gebruik van transvaginale bekkenbodemmatjes

In 2018 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd als onderdeel van haar toezicht op medische hulpmiddelen, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu opdracht gegeven om een (vervolg)onderzoek in te stellen naar de op de Nederlandse markt aanwezige bekkenbodemmatjes.

De tussentijdse bevindingen van dit onderzoek van het RIVM vormen aanleiding een standpunt in te nemen en om uit voorzorg een aantal acties te ondernemen rondom de actueel in gebruik zijnde transvaginale bekkenbodemmatjes. In deze brief informeert de Inspectie de minister hierover.