Weinig goede alternatieven voor JeugdzorgPlus, stevige regie nodig

De JeugdzorgPlus wordt in hoog tempo om- en afgebouwd. Het aantal kinderen en jongeren in de gesloten jeugdhulp wordt snel minder. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) startte in mei 2023 met toezicht op de ombouw van de JeugdzorgPlus. 

In deze publicatie staan de eerste bevindingen van het toezicht. Inspecteurs bezochten 13 jeugdzorgorganisaties en spraken met 81 jongeren, 11 bestuurders, 12 verwijzers en 8 stakeholders. De inspectie zegt op basis hiervan het volgende:

  • Er zijn zorgen over jongeren die niet in JeugdzorgPlus-instellingen verblijven
  • Bied duidelijkheid over het voortbestaan van JeugdzorgPlus-instellingen
  • Verbetering is nodig in JeugdzorgPlus voorzieningen

In deze publicatie staat ook waarop de inspectie zich in de rest van 2023 richt. Dat zijn niet alleen de JeugdzorgPlus-instellingen, maar ook de alternatieve, open voorzieningen.