Daelzicht locatie ‘t Raayke, Tienray

In oktober 2022 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: inspectie) onaangekondigd toezicht uit bij Daelzicht, locatie ’t Raayke in Tienray.

De inspectie acht Daelzicht locatie ‘t Raayke  in staat verantwoorde hulp te bieden. We zijn positief over hoe ’t Raayke inspeelt op de wensen, behoeften, mogelijkheden van jeugdigen. Ook zijn we positief over de lerende houding van ‘t Raayke en het beoogde effect op jeugdigen en ouders.
De voorgenomen verbeteracties geven ons vertrouwen in het aanpakken van de aandachtspunten en verbeterpunten en het voortzetten van de zorg die ’t Raayke biedt.