Rapport Infectiepreventie gehandicaptenzorg moet beter bij zorgaanbieders

Het tegengaan van infectieziekten in de gehandicaptenzorg staat nog in de kinderschoenen. De zorgaanbieders weten dat het belangrijk is, maar schieten in de dagelijkse praktijk tekort. Veel moet nog beter: de persoonlijke hygiëne van de zorgverleners, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en het schoonmaken en desinfecteren. Het management moet ook beleid ontwikkelen en sturen op de uitvoering. Dat staat in dit rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De inspectie bezocht 10 grote instellingen in de gehandicaptenzorg.

Deelrapporten

Bekijk de rapporten van de 10 instellingen die de inspectie bezocht