Jaarrapportage 2020 Wet afbreking zwangerschap

In deze factsheet staan de cijfers over de zwangerschaps­afbrekingen in abortusklinieken en ziekenhuizen in Nederland en de BES­eilanden in 2020. Zij leveren deze cijfers aan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

In 2020 heeft de inspectie verschillende keren getoetst of de toe­gankelijkheid en continuïteit van de abortushulpverlening stand­hield. Dankzij de betrokkenheid en flexibiliteit van medewerkers uit de sector, uitbreiding van openingstijden in de abortusklinieken en de inzet van digitale communicatiemiddelen is abortuszorg het hele jaar beschikbaar gebleven.

2020 Is een bijzonder jaar geweest waarin vanaf februari alles veranderde door Covid­19. Covid­19 beïnvloedde het leven door de lockdown en bijvoorbeeld door beperkingen in internationaal reizen. Dat kan deels het lagere aantal zwangerschapsafbrekingen bij buitenlandse vrouwen verklaren.

Tegelijk met deze factsheet zijn op onze website de kerncijfers van de afgelopen vijf jaar en een overzicht van de definities en alle Wafz registraties over 2020  gepubliceerd.  

Abortuszorg  in Nederland 

De abortuszorg in Nederland is geregeld bij wet. De Wet afbreking zwangerschap (Wafz, 1984)  bepaalt het kader waarbinnen de zorgverlening kan plaatsvinden. Een instelling moet over een vergunning in het kader van de Wafz beschikken om een zwangerschap te mogen afbreken. 

Jaarlijks maakt de inspectie de aan de Wafz gekoppelde  registraties openbaar. U vindt alle rapportages  op de website van de inspectie. Het aantal zwangerschapsafbrekingen ligt al jaren rond de 30.000 per jaar. Ruim 90% vindt plaats in abortusklinie-ken, de overige zwangerschapsafbrekingen in ziekenhuizen. 

Zwangerschappen kunnen medicamenteus, instrumenteel of gecombineerd worden afgebroken. Bij de instrumentele of gecombineerde behandelingen krijgt de vrouw meestal sedatie (PSA) of algehele anesthesie. Ook lokale anesthesie met verdoving van de baarmoederhals is mogelijk.