Definities en cijfers bij Jaarrapportage 2020 Wet afbreking zwangerschap

Definities

De belangrijkste begrippen met betrekking tot de abortushulpverlening gebruikt in deze rapportage worden hier in alfabetische volgorde toegelicht. Begrippen binnen een definitie die elders in de definitielijst staan beschreven, zijn aangeven met een *. 

Cijfers

Methode 
Ziekenhuizen en abortusklinieken met een Wafz-vergunning moeten conform de Wafz ieder kwartaal gegevens aanleveren aan de inspectie over de bij hen verrichte zwangerschaps-afbrekingen. De gegevens worden geanonimiseerd en geaggregeerd, volgens een Modelformulier, elektronisch aangeleverd. De inspectie brengt alle aangeleverde gegevens samen in een database en maakt op basis daarvan analyses. Ieder jaar brengt de inspectie daarover een jaarrapportage uit, in 2020 is dat voor het eerst een factsheet en deze aparte bijlage met definities en cijfers.  

Indien relevant geeft dit rapport over 2020 een vergelijking met de gegevens uit 2018 en 2019 en/of met de gegevens van de voorgaande vijfjaarsperioden. 1,2  

Gezien de wettelijke bepalingen leveren de instellingen alleen geaggregeerde gegevens aan. Daardoor is het niet mogelijk om correlaties te leggen tussen de verschillende onderdelen van de registratie en worden in dit rapport alleen de ‘rechte tellingen’ weergegeven.  
De gerapporteerde gegevens betreffen de periode 1 januari tot en met 31 december 2020. 

  1. Voor meer informatie over voorgaande jaren: de jaarrapportages zijn op www.igj.nl gepubliceerd.  
  2. Het Modelformulier waarmee de gegevens worden aangeleverd, is per 1 januari 2011 op onderdelen gewijzigd. Daarbij zijn definities aangescherpt en is met betrekking tot de zorginhoud een aantal items toegevoegd of uitgebreid. Daardoor is vergelijking met de jaren voor 2011 niet op alle onderdelen mogelijk.