Minder abortussen in 2020

Het aantal zwangerschapsafbrekingen in Nederland is in 2020 afgenomen. In 2020 werden in totaal 31.364 zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd, 869 minder dan in 2019. Dat blijkt uit de factsheet Wet afbreking zwangerschap 2020 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In deze factsheet staan de cijfers over de zwangerschapsafbrekingen in 2020.

Het is aannemelijk dat de coronacrisis en de bijbehorende reisbeperkingen van invloed zijn geweest op onder meer het aantal zwangerschapsafbrekingen bij niet in Nederland woonachtige vrouwen. Zo vonden in deze groep vrouwen 2818 afbrekingen plaats, dat zijn er 453 minder dan in 2019.

De afname van het aantal zwangerschapsafbrekingen is ook terug te zien in relatieve cijfers. Doordat het aantal afbrekingen per 1000 in Nederland wonende vrouwen van 15 tot 45 jaar afnam, daalde het abortuscijfer van 9,1 in 2019 naar 8,9 in 2020. Ook het aantal abortussen per 1000 levendgeborenen (de abortusratio) nam iets af ten opzichte van 2019, maar is hoger dan in 2018 en de jaren daarvoor. Het aantal zwangerschapsafbrekingen bij tieners daalt sinds 2002. In 2019 stagneerde deze daling, maar in 2020 zette de daling door: van 2653 naar 2355.

De inspectie heeft daarnaast, gezien de coronacrisis, verschillende keren getoetst of de toegankelijkheid en continu√Įteit van de abortushulpverlening stand hield. Dankzij de betrokkenheid en flexibiliteit van medewerkers uit de sector, uitbreiding van openingstijden in de abortusklinieken en de inzet van digitale communicatiemiddelen is abortuszorg het hele jaar beschikbaar gebleven.