Gezinshuis Holwerd

In augustus 2021 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: inspectie) toezicht uit bij Gezinshuis Holwerd. Gezinshuis Holwerd heeft zich tijdens het bezoek transparant en constructief opgesteld. Gevraagde informatie werd snel verstrekt. Ook toonde het gezinshuis een lerende houding. Een aantal verbetermaatregelen zijn direct of kort na het bezoek uitgevoerd. De inspectie vertrouwt erop dat het gezinshuis kritisch naar zichzelf blijft kijken en indien nodig ook in de toekomst de door haar geboden jeugdhulp verder verbetert.