Hepatitis B-vaccinatie blijft aandachtspunt in de mondzorg

De inspectie heeft in november 2018 in het project ‘Vaccinatie op orde’ 39 mondzorgpraktijken bezocht om te controleren of medewerkers die risicohandelingen uitvoeren aantoonbaar voldoende beschermd zijn tegen hepatitis B. Aanleiding hiervoor zijn signalen dat de hepatitis B-vaccinatie niet altijd op orde is in de mondzorgpraktijk.

Hepatitis B is een virus dat je onder meer via bloed of bloedproducten kan overdragen op andere personen. Een chronische hepatitis B-infectie kan leiden tot leverontsteking en mogelijk tot leverkanker. De bezochte praktijken zijn een dwarsdoorsnede van de Nederlandse mondzorgpraktijken.