Gunstbetoon in de sector medische hulpmiddelen

Gunstbetoon is het aanbieden van geld, diensten of goederen met het kennelijke doel de verkoop van een medisch hulpmiddel te bevorderen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft inspecties uitgevoerd bij 9 leveranciers van medische hulpmiddelen voor onder andere cardiologie en tandheelkunde. 

Update 1 juli 2024:  op deze pagina is onderaan de link naar de deelrapporten toegevoegd.

Een aantal belangrijke conclusies zijn:

  • Er is niet altijd een dienstverleningsovereenkomst (DVO) opgesteld. In een DVO leggen een leverancier en een zorgprofessional, zoals een arts, werkafspraken vast. Het opstellen van zo’n DVO is verplicht.
  • Duidelijkheid van de DVO is een aandachtspunt.
  • Specificaties van vergoedingen zijn niet altijd juist.
  • Uurtarieven zijn niet altijd volgens de gedragscode.

Samenvattend is er in een aantal gevallen niet volgens de geldende wettelijke kaders gehandeld. De IGJ legt hiervoor bestuursrechtelijke maatregelen op in de vorm van waarschuwingen en boetes. De betrokken leveranciers en ook de zorgprofessionals krijgen een waarschuwing of boete.

Daarnaast hebben we aan een aantal leveranciers en zorgprofessionals verteld welke onderdelen beter moeten. Dit ging over zaken die volgens de beleidsregels en gedragscode moeten worden vastgelegd in een DVO. De inspectie verwacht daarnaast van zowel leveranciers als zorgprofessionals dat zij deze verbeteringen doorvoeren, zodat zij voldoen aan de wet- en regelgeving.

Deelrapporten