Oproep aan fabrikanten: voldoe op tijd aan IVDR-vereisten

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hield een enquête onder in Nederland gevestigde fabrikanten van medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek (IVD’s). Hiermee wil de IGJ inzicht krijgen in hoe de overgang naar de Europese verordening voor medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek (IVDR) verloopt. Deze publicatie beschrijft de resultaten van de enquête.

Op basis van de uitkomsten van deze enquête roept de IGJ fabrikanten op om op tijd actie te ondernemen om aan de eisen van de IVDR te voldoen.

Bekijk ook de Engelstalige variant van deze publicatie: 'Manufacturers: please take timely action to meet IVDR requirements'.